കാലൈ വന്ത സൂരിയനേ (ഒടുക്കം തുടക്കം )
This page was generated on April 23, 2021, 3:00 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1982
സംഗീതംജി ദേവരാജന്‍
ഗാനരചനപുലമൈപിതന്‍
ഗായകര്‍പി മാധുരി ,കോറസ്‌
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 15:05:52.

താനതന്തൈ തന്താനെ - 2
തിന്തിനന്ത താതിനന്താ - 2
കാലൈ വന്ത സൂരിയനേ
കാട്ടുവള്ളി നായകനേ
പാട്ടു ശൊന്നേൻ കേക്കലെയോ
പാവൈ മുഖം പാക്കലെയോ
(കാലൈ വന്ത....)

കുങ്കുമംപോൽ നീ ശെകപ്പ്
അഞ്ജനംപോൽ നാൻ കറുപ്പ്
(കുങ്കുമംപോൽ..)
ഹോയ് ഒണ്ണിലൊണ്ണ് ശേർന്തിരുന്താ
കണ്ണു പട്ടു പോയിടുമോ ? - 2
ഇന്താ കണ്ടാ വന്താ എന്നാ ?
ഉന്ന കൊഞ്ചം തന്താ എന്നാ ?
(കാലൈ വന്ത.....)
രണ്ടില നുള്ളാം പൊന്നില നുള്ളാം
നുള്ളാം നുള്ളാം വാ
(രണ്ടില....)

ഓ ഹോ ഹോ....ഓ - 2

കൊള്ളിമലൈയില്‍ തേനിരുക്കാ ?
നല്ല തിനൈ മാവിരുക്കാ ?
(കൊള്ളിമലൈയില്‍....)
വള്ളിമയിൽ മാനിരുക്കാ ?
പുള്ളിവച്ച മാനിരുക്കാ ?
പുള്ളിവച്ച മാനിരുക്കാ ?
ഇന്താ കണ്ടാ വന്താ എന്നാ ?
ഉന്ന കൊഞ്ചം തന്താ എന്നാ ?
(കാലൈ വന്ത....)
താനതന്തൈ തന്താനെ - 2
തിന്തിനന്ത താതിനന്താ - 2
ഉം..ഉം...
 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts