ഇന്നത്തെ പുലരി (അഗ്നിവ്യൂഹം )
This page was generated on March 5, 2021, 4:17 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1979
സംഗീതംഎ ടി ഉമ്മര്‍
ഗാനരചനസത്യന്‍ അന്തിക്കാട്
ഗായകര്‍ജോളി അബ്രഹാം ,കോറസ്‌
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ശുഭ ,Suskumaran
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 15:03:36.

ലലലലാ.....ലലലലാ.....
ഇന്നത്തെ പുലരിയിൽ പുതിയൊരു പൈങ്കിളിതൻ മണിനാദം
ഇന്നെന്റെ ഹൃദയവിപഞ്ചിയിൽ പ്രേമത്തിൻ മധുഗാനം
ലലലല.... ലല്ലാലലലല....
(ഇന്നത്തെ പുലരിയിൽ....)

ലലലലാ....ലലലലാ...
ഇന്നത്തെ തെന്നലിനേതോ പുതുമലരിൻ സൗരഭ്യം
കാട്ടരുവികൾ താനം പാടി കാടിന്നൊരു കല്യാണം
(ഇന്നത്തെ തെന്നലിനേതോ.....)
(ഇന്നത്തെ പുലരിയിൽ.....)

കുളിരണിയും പൊയ്കയിലേതോ കുമുദിനിതൻ തെയ്യാട്ടം
എന്നുള്ളിൽ ചന്ദ്രിക തൂകും രാഗത്തിൻ തിരനോട്ടം
(കുളിരണിയും.....)
(ഇന്നത്തെ പുലരിയിൽ.....)
ലലലലാ...ലലലാ....
 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts