മകരസംക്രമരാത്രിയിൽ (കൗമാരപ്രായം )
This page was generated on May 24, 2024, 11:43 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1979
സംഗീതംശ്യാം
ഗാനരചനചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി
ഗായകര്‍ജോളി അബ്രഹാം ,വാണി ജയറാം
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 15:03:24.

ആഹാഹാ....ആഹാഹാ...ആഹാഹാ...
മകരസംക്രമരാത്രിയില്‍.....മധുരസുന്ദരസ്വപ്നമായ്....
മൃദുലഭാഷിണീ എന്തിനു വന്നെന്‍ ഹൃദയവേദിയില്‍ ഇന്നു നീ
മകരസംക്രമരാത്രിയില്‍.......രാത്രിയില്‍.........
മധുരസുന്ദരസ്വപ്നമായ്......സ്വപ്നമായ്....
മൃദുലഭാഷിണീ എന്തിനു വന്നെന്‍ ഹൃദയവേദിയില്‍ ഇന്നു നീ
ആഹാഹാ....
മന്മഥരാജകുമാരാ ദേവാ....നിന്‍ മണിയറയില്‍ വന്നൂ ഞാന്‍...ആ...
സപ്‌തസ്വരങ്ങള്‍ പാടാന്‍ സ്വപ്നശയ്യ ഒരുക്കീടാന്‍
സപ്‌തസ്വരങ്ങള്‍ പാടാന്‍ സ്വപ്നശയ്യ ഒരുക്കീടാന്‍
മകരസംക്രമരാത്രിയില്‍.......രാത്രിയില്‍.........
മധുരസുന്ദരസ്വപ്നമായ്......സ്വപ്നമായ്....ആ...
മൃദുലഭാഷിണീ എന്തിനു വന്നെന്‍ ഹൃദയവേദിയില്‍ ഇന്നു നീ
ആഹാഹാ...

നിന്റെ കണ്ണില്‍ കവിതയെഴുതിയ ഏതു വിശ്വമഹാകവി?
യൌവ്വനം.....നിത്യയൌവ്വനം....
അമൃതകുംഭം നിന്റെ മാറില്‍ നിറച്ചതാരുടെ കയ്യുകള്‍?
പ്രകൃതി...വിശ്വപ്രകൃതി....പ്രകൃതി... വിശ്വപ്രകൃതി...
കുളിരുകോരും നിന്റെ മെയ്യില്‍ തളര്‍ന്നു ഞാനിന്നുറങ്ങും
നാണം...എനിയ്ക്കു നാണം...നാണം നാണം നാണം...

മകരസംക്രമരാത്രിയില്‍.......രാത്രിയില്‍.........
മധുരസുന്ദരസ്വപ്നമായ്......സ്വപ്നമായ്....
മൃദുലഭാഷിണീ എന്തിനു വന്നെന്‍ ഹൃദയവേദിയില്‍ ഇന്നു നീ‍....malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts