ചിരിക്കുന്നതെപ്പോൾ (അഷ്ടമുടിക്കായല്‍ )
This page was generated on September 25, 2021, 4:06 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1978
സംഗീതംവി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
ഗാനരചനശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
ഗായകര്‍പി ജയചന്ദ്രൻ
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 15:02:53.
br> ചിരിക്കുന്നതെപ്പോൾ....നീ കരയുന്നതെപ്പോൾ....
ചിരിക്കുടുക്കേ എന്റെ രസക്കുടുക്കേ...
ഉറങ്ങുന്നതെപ്പോൾ....നിൻ മനസ്സിലെ
കളിത്തത്ത ഉണരുന്നതെപ്പോൾ...
എൻ പരിഭവക്കുടുക്കേ....
(ചിരിക്കുന്നതെപ്പോൾ....)

കനിഞ്ഞാൽ നീ പാൽ‌പ്പായസപ്പാത്രം
നിറഞ്ഞാൽ കവിയുന്നൊരനുരാഗപ്പാത്രം
(കനിഞ്ഞാൽ.....)
പിണങ്ങിയാലോമന ചുരികതൻ കളരി
പയറ്റുകൊണ്ടോടുമെൻ പ്രേമമാം കുസൃതി
തന്താന താനനതാന തനതാന താനനനന
തന്താന താനനതാന തനതാന താനനനന

ചിരിക്കുന്നതെപ്പോൾ....നീ കരയുന്നതെപ്പോൾ....
ചിരിക്കുടുക്കേ എന്റെ രസക്കുടുക്കേ...

വിരുന്നിൽ നീ പാലാഴിതന്നമൃതം
ഇരുന്നാലെഴുന്നേൽക്കാൻ മടിയ്ക്കുമെൻ ദാഹം....
(വിരുന്നിൽ നീ......)
ഇണങ്ങിയാലെൻ തങ്കം ശ്രീദേവിയല്ലേ
പിണങ്ങല്ലേ മൂധേവിയാകല്ലേ പൊന്നേ...
തന്താന താനനതാന തനതാന താനനനന
തന്താന താനനതാന തനതാന താനനനന

ചിരിക്കുന്നതെപ്പോൾ....നീ കരയുന്നതെപ്പോൾ
ചിരിക്കുടുക്കേ എന്റെ രസക്കുടുക്കേ...
ഉറങ്ങുന്നതെപ്പോൾ....നിൻ മനസ്സിലെ
കളിത്തത്ത ഉണരുന്നതെപ്പോൾ
എൻ പരിഭവക്കുടുക്കേ....
എൻ പരിഭവക്കുടുക്കേ....
എൻ പരിഭവക്കുടുക്കേ....malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts