നീയേ ശരണം (തെക്കൻകാറ്റ് )
This page was generated on December 4, 2021, 7:37 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1973
സംഗീതംഎ ടി ഉമ്മര്‍
ഗാനരചനപി ഭാസ്കരന്‍
ഗായകര്‍അടൂര്‍ ഭാസി ,കോറസ്‌
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍അടൂര്‍ ഭാസി ,ശങ്കരാടി ,കെ പി എ സി ലളിത
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: March 02 2019 08:48:20.

ചിയ്യാം ചിയ്യാം ചിഞ്ചിയ്യാം - 2
നീയേ ശരണം ഗോപാലാ
നെയ്യും പാലും നൈവേദ്യം
(നീയേ ശരണം.......)
ചിയ്യാം ചിയ്യാം ചിഞ്ചിയ്യാം - 2

അഞ്ചഞ്ചര നാഴികനേരം ഇഞ്ചിഞ്ചായ് കുറുക്കിവെച്ച
പഞ്ചാരപ്പായസമേകീടാം ഗോപാലകൃഷ്ണാ
നിൻ ചേവടി എന്നും സഹായം
ഗോപാലകൃഷ്ണാ നിൻ ചേവടി എന്നും സഹായം

തേൻഗുളവും കദളിപ്പഴവും തേങ്ങാക്കൊത്താവോളവുമായ്
ഭംഗീലൊരു പഞ്ചാമൃതമാക്കാം ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണാ
സംഗതികൾ നന്നായ് പാടീടാം
മഗരിസ മഗരിസ മഗരിസ മഗരിസ സാ
ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണാ സംഗതികൾ നന്നായ് പാടീടാം

അമ്പലമാം പുഴയിൽ വാഴും തമ്പുരാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണാ
അമ്പലപ്പുഴയിൽ വാഴും തമ്പുരാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണാ
നമ്മുടെ ഗതി മേൽ‌പ്പോട്ടാക്കേണേ കാർവർണ്ണാ കണ്ണാ
ചിന്മയവും സന്മയവും നീയേ മായമയവും
ചിന്മയവും ജഗന്മയവും നീയേ
മായമയവും ചിന്മയവും ജഗന്മയവും നീയേ

ചിയ്യാം ചിയ്യാം ചിഞ്ചിയ്യാം - 2
നീയേ ശരണം ഗോപാലാ
നെയ്യും പാലും നൈവേദ്യം
(നീയേ ശരണം.....)
നീയേ ശരണം ഗോപാലാ - 4
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts