ഇരക്കം വരാമൽ (കാംബോജി )
This page was generated on May 24, 2024, 4:35 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2017
സംഗീതംഎം ജയചന്ദ്രന്‍
ഗാനരചനപരമ്പരാഗതം
ഗായകര്‍ബോംബേ ജയശ്രീ
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: September 30 2016 15:14:13.

ആ....രാ....ആ....
ആ....അ ആ....ആ.....ആ....
ഇരക്കം വരാമൽ പോനദെന്ന കാരണം
ഇരക്കം...വരാമൽ പോനദെന്ന കാരണം.....
ഇരക്കം...വരാമൽ പോനദെന്ന കാരണം എൻ സ്വാമിക്കു്
ഇരക്കം വരാമൽ പോനദെന്ന കാരണം...എൻ സ്വാമിക്കു്...
ഇരക്കം വരാമൽ പോനദെന്ന കാരണം എൻ സ്വാമിക്കു്..
ഇരക്കം വരാമൽ പോനദെന്ന കാരണം....എൻ സ്വാമിക്കു്...
ഇരക്കം വരാമൽ...പോനദെന്ന കാരണം എൻ സ്വാമിക്കു്
ഇരക്കം വരാമൽ പോനദെന്ന കാരണം....എൻ സ്വാമിക്കു്...
ഇരക്കം വരാമൽ പോനദെന്നകാരണം....
എൻ സ്വാമീ.....  malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts