ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല (ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല )
This page was generated on December 4, 2021, 4:35 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2015
സംഗീതംഗോപി സുന്ദർ
ഗാനരചനബി കെ ഹരിനാരായണന്‍ ,ജിജു അശോകൻ
ഗായകര്‍ഗോപി സുന്ദർ ,മിഥുൻ ജയരാജ്
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: October 18 2015 09:04:27.

ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല....ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല...
ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല...ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല.....
ചോരപുരാണം ചൗര്യത്തിൻ ഗ്രന്ഥ ഗുരുത്വം
ചോരപുരാണം കനകത്തിൽ കാമന ഉണരും...
ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല....ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല...
ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല....ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല.....

ചോരന്മാരുടെ പ്രമാണ ശാസ്ത്രം...ചോരപുരാണം
ചൗര്യത്തിൻ ഗൂഢരഹസ്യം...ചോരപുരാണം
പൊരുളെടുപ്പുകൾ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ
രാജകളവുകൾ ചൗര്യനീതികൾ
ചോരപുരാണം....ചോരപുരാണം....
ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല....ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല...
ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല....ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല.....

തമസ്സിൽ താഴു തകർക്കും മന്ത്രം...ചോരപുരാണം
കോട്ടകൾ നാവു പിളർക്കും തന്ത്രം....ചോരപുരാണം....
കാവ്യനീതികൾ നഷ്ട രാത്രികൾ
അഷ്ടി പൂരണം കാമ മോഹിതം....
ചോരപുരാണം....ചോരപുരാണം....
ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല....ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല...
ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല....ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല.....

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts