നല്ലൊരു നാളയെ (വസന്തത്തിന്റെ കനല്‍ വഴികളിൽ )
This page was generated on May 18, 2024, 9:51 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2014
സംഗീതംസി ജെ കുട്ടപ്പന്‍
ഗാനരചനഅനില്‍ വി നാഗേന്ദ്രന്‍
ഗായകര്‍സി ജെ കുട്ടപ്പന്‍
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: November 12 2013 03:14:18.

നല്ലൊരു നാളെയെ ഞങ്ങൾക്കായി തന്നുപോയവരേ
ഈ നാടിനുവേണ്ടിയെല്ലാം മറന്ന ധീരനായകരേ....(2)
ചോരകൊണ്ടിതിഹാസം രചിച്ച ധീര സഖാക്കളേ
ചോരകൊണ്ടിതിഹാസം രചിച്ച ധീര സഖാക്കളേ...
മറക്കുകില്ലൊരുനാളും ഞങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികളെ....
മറക്കുകില്ലൊരുനാളും ഞങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികളെ....
ലാൽ സലാം....ലാൽ സലാം...
ലാൽ സലാം....ലാൽ സലാം...

പുന്നപ്രയിലെ ചോരത്തുള്ളികൾ ഉണങ്ങുകില്ലല്ലോ
പുന്നപ്രയിലെ ചോരത്തുള്ളികൾ ഉണങ്ങുകില്ലല്ലോ...
വയലാറിന്റെ ജ്വലിച്ച കനലുകൾ അണയുകയില്ലല്ലോ
വയലാറിന്റെ ജ്വലിച്ച കനലുകൾ അണയുകയില്ലല്ലോ...
ഞങ്ങളിൽ അണയുകയില്ലല്ലോ...
കയ്യൂരിന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പും അടങ്ങുകില്ലല്ലോ
കയ്യൂരിന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പും അടങ്ങുകില്ലല്ലോ...
കരിവള്ളൂരും കാവും വായും മറക്കുകില്ലല്ലോ
കരിവള്ളൂരും കാവും വായും മറക്കുകില്ലല്ലോ..
ഞങ്ങൾ മറക്കുകില്ലല്ലോ....

നിങ്ങളുയർത്തിയ രക്തപതാകകൾ ചെങ്കടലാകുന്നു
നിങ്ങളുയർത്തിയ രക്തപതാകകൾ ചെങ്കടലാകുന്നു...
നിങ്ങളുയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം കാറ്റായൊഴുകുന്നു...
നിങ്ങളുയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം കാറ്റായൊഴുകുന്നു...
തീക്കാറ്റായൊഴുകുന്നു....
നിങ്ങൾ വളർത്തിയ പ്രസ്ഥാനം പുതു വസന്തമാകുന്നു
നിങ്ങൾ വളർത്തിയ പ്രസ്ഥാനം പുതു വസന്തമാകുന്നു..
നിങ്ങൾ കൊതിച്ചൊരു നാടിൻ മോചനം ആഗതമാകുന്നു
നിങ്ങൾ കൊതിച്ചൊരു നാടിൻ മോചനം ആഗതമാകുന്നു..
സമാഗതമാകുന്നു....
(നല്ലൊരു നാളെയെ....)

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts