കൈലാസം (അര്‍ദ്ധനാരി )
This page was generated on May 22, 2024, 8:29 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2012
സംഗീതംഎം ജി ശ്രീകുമാർ
ഗാനരചനപഴയിടം സോമരാജന്‍
ഗായകര്‍എം ജി ശ്രീകുമാർ
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 10 2013 16:51:35.

കൈലാസ ശൈലേശ ശൃംഗങ്ങളില്‍
ചന്ദ്രക്കല ചൂടും ശിവരൂപം
കൈലാസ ശൈലേശ ശൃംഗങ്ങളില്‍
ചന്ദ്രക്കല ചൂടും ശിവരൂപം....
രുദ്രപ്രഭാവം ഗംഗയായ് ഒഴുക്കിയ
കൈലാസനാഥാ....ശ്രീ ശിവശംഭോ....
കൈലാസനാഥാ....ശ്രീ ശിവശംഭോ....
കൈലാസ ശൈലേശ ശൃംഗങ്ങളില്‍
ചന്ദ്രക്കല ചൂടും ശിവരൂപം....

വന്‍പുലിത്തോലണിയും ശിവരൂപം
വൻ ജടാധാരിയാം ശിവശംഭോ..
ഫണിഗണമണിയും ശിവശംഭോ....
പരിണയിച്ചാടിയ ശിവതാണ്ഡവം
പരമപ്രകാശമാം ശിവരൂപം
എന്‍ മനതാരില്‍ ചൊരിയുക നിര്‍ലോഭം...
നിര്‍ലോഭം.......
കൈലാസ ശൈലേശ ശൃംഗങ്ങളില്‍
ചന്ദ്രക്കല ചൂടും ശിവരൂപം....

ഭുവനത്രയത്തെ നയിക്കുന്ന ശംഭോ
കരുണയ്ക്കായ് കേഴുന്നു നിന്‍മുന്നില്‍...
സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരവും
ഭക്തജന സംപ്രീതിയും
നിത്യഭാവമായ് കാണുന്നു മുക്കണ്ണില്‍
ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാം ത്രൈലോക്യ നാഥനെ...
ത്രൈലോക്യ നാഥനെ......
(കൈലാസ ശൈലേശ......)


 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts