ആളെ മയക്കണ (ഒരു ബ്ലാക്ക്‌ ആന്‍ഡ്‌ വൈറ്റ്‌ കുടുംബം )
This page was generated on May 18, 2024, 6:06 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2009
സംഗീതംഅലക്സ്‌ പോള്‍
ഗാനരചനരമേശ്‌ കാവില്‍
ഗായകര്‍എം ജി ശ്രീകുമാർ
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: March 22 2014 04:01:59.
 
(ഗ്രൂ) മൂവന്തിച്ചെത്തി അന്തിക്കള്ളു് മധുരക്കള്ളു് (2)
(പു) ആളേ മയക്കണ കുപ്പി - അയ്യോ
ആളേ കറക്കണ കുപ്പി
(ഗ്രൂ) മൂവന്തിച്ചെത്തി അന്തിക്കള്ളു് മധുരക്കള്ളു് (2)
(പു) ആളേ മയക്കണ കുപ്പി
ആളേ കറക്കണ കുപ്പി
ബന്ത് നടന്നാലും കുപ്പി (2)
ഏതു ബന്ധു കിടന്നാലും കുപ്പി
(ഗ്രൂ) എന്തിനും ഏതിനും കുപ്പി
ഏതിനും ഏന്തിനും കുപ്പി
(എന്തിനും )
(പു) ആളേ മയക്കണ കുപ്പി - അയ്യോ
ആളേ കറക്കണ കുപ്പി
ഛിംഛിലമാക്കണ കുപ്പി
എന്റെ ചങ്കരന്‍കുട്ടീടെ കുപ്പി

(പു) പ്രേമം കെണിഞ്ഞാലും പ്രേമം പൊളിഞ്ഞാലും
വേണമുടനടി കുപ്പി
ജാഥ നടത്താനും ബാധയൊഴിക്കാനും
ബോധം കെടാനുമീ കുപ്പി
(പ്രേമം )
കുപ്പ്യോടു് കുപ്പ്യന്നെ കുപ്പി (2)
ആളെ കുപ്പിയിലാക്കാനും കുപ്പി
(ഗ്രൂ) അമ്പമ്പമ്പമ്പോ അമ്പമ്പോ
(പു) ആളേ മയക്കണ കുപ്പി
ആളേ കറക്കണ കുപ്പി
കുട്ടി പിറന്നാലും കുപ്പി - അയ്യോ
അച്ചി മരിച്ചാലും കുപ്പി

(പു) ചിന്ത വരുത്താനും ചിന്ത തൊലയ്ക്കാനും
അന്തിക്കുറങ്ങാനും കുപ്പി
കൈവിറ മാറ്റാനും കരളു കരിക്കാനും
കരണം മറിയാനും കുപ്പി
(ചിന്ത )
കുപ്പിക്കുമീതേ പരുന്തോ (2)
ആ ഇപ്പം പറക്കേല കേട്ടോ
(ഗ്രൂ) അമ്പമ്പമ്പമ്പോ അമ്പമ്പോ
(പു) ആളേ മയക്കണ കുപ്പി
ആളേ കറക്കണ കുപ്പി
(ആളേ )

ആടു് ആടു് കുപ്പി ചരിഞ്ഞാടു് ആടു് കുപ്പി (2)
ആടു് കുപ്പി ചരിഞ്ഞാടു് കുപ്പി (2)
ആടി വാ കളിയാടി വാ (2)
ആടിയാടിയാടിയാടിയാടിയാടി വാmalayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts