കൃഷ്ണാ മാധവാ (അരികെ - സോ ക്ലോസ് )
This page was generated on May 21, 2024, 9:55 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2012
സംഗീതംഔസേപ്പച്ചൻ
ഗാനരചനഷിബു ചക്രവർത്തി
ഗായകര്‍ശ്വേത മോഹൻ
രാഗംബാഗേശ്രി
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: June 29 2012 04:42:28.

ആ...ആ.....ആ....
ആ...ആ.....ആ....

കൃഷ്ണാ.....മാധവാ.....
നീ എന്‍ മോഹനാ....
ശ്യാമഹരേ മനു് മനമോഹനാ എന്‍
പ്രേമസ്വരൂപാ ശ്രീകൃഷ്ണാ.....
തവ മുരളീരവം ഒഴുകുന്നൂ‍
യമുനാഹൃദയം നിറയുന്നൂ......
രാധാവിരഹ വിലോലമായ് എൻ
ഇരവുകള്‍ കണ്ണീരില്‍ നനയുന്നൂ..
ശ്യാമഹരേ മനു് മനമോഹനാ
എന്‍ പ്രേമസ്വരൂപാ ശ്രീകൃഷ്ണാ.....

നീലക്കടമ്പായ് നീ പൂത്തുനിന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍
ആ മലര്‍ക്കൊമ്പില്‍ വന്നൂയലൊന്നാടാം
പൊന്നോടക്കുഴലായ് നീ പാറ്റുക കണ്ണാ നിന്‍
ഈണമായ്ത്തീരുന്നതേ ജന്മസായൂജ്യം
ഹേ..മാധവാ.....
അണയുക നീ എന്‍ അരികെ...

കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ ഹരേ
ഗോവിന്ദാ ഹരേ...ഹരേ...
കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ ഹരേ
ഗോവിന്ദാ ഹരേ...ഹരേ...

ശ്യാമ ഹരേ മനു് മനമോഹനാ
എന്‍ പ്രേമസ്വരൂപാ ശ്രീകൃഷ്ണാ
തവ മുരളീരവം ഒഴുകുന്നൂ‍
യമുനാഹൃദയം നിറയുന്നൂ
രാധാവിരഹ വിലോലമായ്‌ എൻ
ഇരവുകള്‍ കണ്ണീരില്‍ നനയുന്നൂ..

കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ ഹരേ
ഗോവിന്ദാ ഹരേ...ഹരേ...
കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ ഹരേ
ഗോവിന്ദാ ഹരേ...ഹരേ...(2)

ആ....ആ....ആ....ആ....
കൃഷ്ണാ........... malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts