മിഴിദീപ നാളം [F] (കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാര്‍ )
This page was generated on May 21, 2024, 4:57 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1996
സംഗീതംഎസ് പി വെങ്കിടേഷ്
ഗാനരചനഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി
ഗായകര്‍സുജാത മോഹൻ
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: September 29 2013 09:09:15.

മിഴിദീപനാളം കണിയായ് ഉണർന്നു
നിറമോലുമെന്റെ പാൽക്കിനാവിൽ ആലോലലം
ശുഭരാഗതാരം വരവർണ്ണമായി
ഇതൾ ചൂടുമെന്റെ മൺചിരാതിലാനന്ദം
കുളിർമഞ്ഞായ്‌ പെയ്തിറങ്ങൂ മുത്തേ
തളിരാമ്പൽ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവിൻ
സ്തുതി ഗീതം.....
മിഴിദീപനാളം കണിയായ് ഉണർന്നു
നിറമോലുമെന്റെ പാൽക്കിനാവിൽ ആലോലലം...

നീ എൻ കാതോരം കൊഞ്ചും സംഗീതം
പൂനിലാവിലും പുലർമഞ്ഞു പൂങ്കാറ്റിലും
കരിനീല സാഗരം
കുളിർ പെയ്ത സന്ധ്യോദയം
പോലെയെന്നും സ്വന്തമായ്....

മിഴിദീപനാളം കണിയായ് ഉണർന്നു
നിറമോലുമെന്റെ പാൽക്കിനാവിൽ ആലോലലം
ശുഭരാഗതാരം വരവർണ്ണമായി
ഇതൾ ചൂടുമെന്റെ മൺചിരാതിലാനന്ദം
കുളിർമഞ്ഞായ്‌ പെയ്തിറങ്ങൂ മുത്തേ
തളിരാമ്പൽ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവിൻ
കണി നേടാൻ.....

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts