മേരേ ലബോം പെ (ഗസല്‍ )
This page was generated on May 23, 2024, 10:26 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1993
സംഗീതംബോംബെ രവി
ഗാനരചനയൂസഫലി കേച്ചേരി
ഗായകര്‍കെ ജെ യേശുദാസ്
രാഗംകല്യാണി
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: October 27 2017 15:41:04.
മേരെ ലബോൺ പെ, തെരാ ഹി ഫസാനാ ഹെ ,
ദിൽ മേം ഹി ജാനം മൊഹബത് തേരി. (2 )

ദൂബാ ഹെ ഹർദ്ധം, ഖയാലോംമേൻ തേരെ ഹി,
ആംഖോമ് മെ രെഹ്‌ത്തി സൂരത് തേരി . (2 )

മേരെ ലബോൺ പെ.....

മേരാ മുക്കാബിൽ തോ കർ കോയി
രഖ് ബി ദി, ദുനിയാ കി സബ് ധൗല്തേം,
രഖ് ബി ദി,ദുനിയാ കി സബ് ധൗല്തേം. (2 )

തേരെ ലിയേ തോ മേം,
തുക്ക് രാവുങ്ക ദിൽബർ,
കൈസി ബി വോഹ്‌ നിഇഹ്മതേൻ..
ദിൽബർ..കൈസി ബി വോഹ്‌ നിഇഹ്മതേൻ..

ആ.......

മേരെ തോ സബ് കുച്ച് , സനം ഏക് തു ഹി ഹേ ,
ദിൽ പേ ഹെ മേരെ ഹുഖൂമത്തു തേരി...

മേന്നേ തുജേ ചാഹാ... മേന്നേ തുജേ പൂജാ..
ആൻഞ്ചാമ് കി നാ ഫിക്കർ ...
മുജ്‌ ഖോ.. അൻഞ്ചാമ് കി നാ ഫിക്കർ ... (2 )

ദുഷ്മൻ ബനാ ചാഹേ,സാരാ സമാനാ ബി,
മുജ്‌ഖോ നഹി കോയി ടർ...
അഭ് ഹെ മുജ്‌ഖോ നഹി കോയി ടർ...

ആ......

തകദീർ മേരി, സവർ ജായെ ജാനെജാ..
മുജ്‌പേ അഗർ ഹോ ഇനായത് തേരി..

ദൂബാ ഹെ ഹർദ്ധം, ഖയാലോംമേൻ തേരെ ഹി,
ആംഖോമ് മെ രെഹ്‌ത്തി സൂരത് തേരി

മേരെ ലബോൺ പെ, തെരാ ഹി ഫസാനാ ഹെ ,
ദിൽ മേം ഹി ജാനം മൊഹബത് തേരി
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts