രാത്രി മല്ലികേ
ആകാശവാണി ലളിതഗാനങ്ങള്‍
Raathri Mallike (AIR Lalithagaanangal )
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം ലഭ്യമല്ല
സംഗീതംവിവിധം
ഗാനരചനവിവിധം
ഗായകര്‍രവിശങ്കർ
രാഗംലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: June 27 2014 03:19:11.

ആ...ആ...ആ....ആ....
രാത്രിമല്ലികേ...നിന്റെ നേത്രനക്ഷത്രം
നോക്കി നോക്കി ഞാനിരുന്ന ചന്ദ്രോദയം...
പാട്ടുമൂളി പാട്ടുമൂളി കൂട്ടിലിരുന്നൊറ്റക്കിളി
മാത്രമാരേ കാത്തിരുന്ന കന്യാവനം...
ഓ...ഓ...കന്യാവനം...
രാത്രിമല്ലികേ...നിന്റെ നേത്രനക്ഷത്രം
നോക്കി നോക്കി ഞാനിരുന്ന ചന്ദ്രോദയം...

ഓർമ്മകൾക്കു മേയുവാനെൻ മനസ്സിന്റെ താഴ്‌വരയിൽ
മാനിറങ്ങും മയിലിറങ്ങും ആഹാ ഹ ഹാ...(2)
തേനെടുക്കാൻ തുമ്പി വന്നു് പൂവിലിരുന്നാടുമ്പോൾ
ഏകനായ് ഞാൻ അറിയാതെ നെടുവീർപ്പിടും...
രാത്രിമല്ലികേ...നിന്റെ നേത്രനക്ഷത്രം
നോക്കി നോക്കി ഞാനിരുന്ന ചന്ദ്രോദയം...

ഓർമ്മകൾക്കു ചാഞ്ഞുറങ്ങാൻ ഇരുളിന്റെ ശയ്യകളിൽ
നീറുമെന്റെ നിഴലിറങ്ങും ആഹാ ഹ ഹാ...(2)
ജാലകത്തിൽ മഞ്ഞുതുള്ളി മാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ
ഏകനായ് ഞാൻ അറിയാതെ നെടുവീർപ്പിടും...
(രാത്രിമല്ലികേ...)

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts