നാട്ടിലെ പട്ടിക്കും
നിത്യ വസന്തം
Naattile Pattikkum (Nithya Vasantham)
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം NA
സംഗീതംഎം കെ അർജ്ജുനൻ
ഗാനരചനപി ഭാസ്കരന്‍
ഗായകര്‍സി ഒ ആന്റോ
രാഗംലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:34:35.

"എന്റെ നങ്ങേലിയമ്മേ.. നിങ്ങടെ ഒരു വിധി നോക്കണേ ! ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ നിങ്ങളെങ്ങനെ വളർത്തൂന്നാ?"
"ഇതുങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം തന്നതല്ലേ, വളർത്താതെ പറ്റുവോ?"
"നങ്ങേലിയമ്മേ, ദേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിത്തരാം, കേട്ടോ.. "

നാട്ടിലെ പട്ടിക്കും വീട്ടിലെ പൂച്ചയ്ക്കും
എന്നും കുന്നും പേറാണ്.. എന്നും കുന്നും പേറാണ്..
പാവപ്പെട്ടൊരു നങ്ങേലിയമ്മയ്ക്ക്
ഓരോ വർഷവും പേറാണ്.. ഓരോ വർഷവും പേറാണ്...
നാട്ടിലെ പട്ടിക്കും വീട്ടിലെ പൂച്ചയ്ക്കും
എന്നും കുന്നും പേറാണ്.. എന്നും കുന്നും പേറാണ്..

പേറിൻ സമയത്ത്..
പേറിൻ സമയത്ത് പേറ്റുനോവ്
പിന്നെ പേറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ‍ പോറ്റുനോവ്.. (പേറിൻ.. )
ആറ്റുനോറ്റു പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോ
പട്ടിണി തന്നുടെ നീറ്റുതീയ്..
ദൈവത്തെ ആരും പഴിക്കേണ്ടാ..
ദൈവത്തെ ആരും പഴിക്കേണ്ടാ...

നാട്ടിലെ പട്ടിക്കും വീട്ടിലെ പൂച്ചയ്ക്കും
എന്നും കുന്നും പേറാണ്.. എന്നും കുന്നും പേറാണ്..

നങ്ങേലിയമ്മയ്ക്കും..
നങ്ങേലിയമ്മയ്ക്കും കെട്ടിയ വീരനും
കണ്ണുനീരും കഷ്ടതയും
തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്നുമേ
പട്ടിണിയും സങ്കടവും..
ദൈവത്തെ ആരും പഴിക്കേണ്ടാ..
ദൈവത്തെ ആരും പഴിക്കേണ്ടാ...

നാട്ടിലെ പട്ടിക്കും വീട്ടിലെ പൂച്ചയ്ക്കും
എന്നും കുന്നും പേറാണ്.. എന്നും കുന്നും പേറാണ്..

ദൈവം വച്ചൊരു..
ദൈവം വച്ചൊരു ദുഃഖമെന്നോതി
ദൈവത്തെ ആരും പഴിക്കേണ്ടാ.. (ദൈവം.. )
വീണ്ടുവിചാരം വിശേഷബുദ്ധിയും
പണ്ടേ തന്നത് ദൈവമല്ലോ..
ദൈവത്തെ ആരും പഴിക്കേണ്ടാ..
ദൈവത്തെ ആരും പഴിക്കേണ്ടാ...

നാട്ടിലെ പട്ടിക്കും വീട്ടിലെ പൂച്ചയ്ക്കും
എന്നും കുന്നും പേറാണ്.. എന്നും കുന്നും പേറാണ്..
പാവപ്പെട്ടൊരു നങ്ങേലിയമ്മയ്ക്ക്
ഓരോ വർഷവും പേറാണ്.. ഓരോ വർഷവും പേറാണ്...
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts