രാധാമാധവ
രാധാമാധവം
Radhamadhava (Radhamadhavam)
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1994
സംഗീതംവി രമേശ്‌
ഗാനരചനശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
ഗായകര്‍കെ എസ് ചിത്ര
രാഗംലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:33:47.
 
രാധാമാധവ സംഗീതം
രാധാമാധവ സംഗീതം നീ പാടൂ കിളിമകളേ
ആ.. രാധാമാധവ സംഗീതം നീ പാടൂ കിളിമകളേ
ആ.. രാധാമാധവ സംഗീതം

രാഗാർദ്ര മാനസത്തിൻ മരുന്നാകും ആ..
രാഗാർദ്ര മാനസത്തിൻ മരുന്നാകും
രാഗാർദ്ര മാനസത്തിൻ മരുന്നാകും
നിതാന്തം അതിൻ ഗുണസാരം
രാഗാർദ്ര മാനസത്തിൻ മരുന്നാകും
രാധാമാധവ സംഗീതം നീ പാടൂ കിളിമകളേ
രാധാമാധവ സംഗീതം ...

ജയദേവകവി തൻ അഷ്ടപദി
ദിവ്യ ജയദേവകവി തൻ അഷ്ടപദി
ദിവ്യ ജയദേവകവി തൻ അഷ്ടപദി
അതിൽ താവും മധുരഭാവം
ആ... ജയദേവകവി തൻ അഷ്ടപദി
അതിൽ താവും തേന്മധുരഭാവം
അതു കാലങ്ങളേ തഴുകും ദർശനമായ് മായാതേ
ആ...ആ...ആ..
അതു കാലങ്ങളേ തഴുകും ദർശനമായ് മായാതേ
അല നെയ്തു നീങ്ങീടും
അതു കാലങ്ങളേ തഴുകും ദർശനമായ് മായാതേ
അല നെയ്തു നീങ്ങീടും
ആ..രാധാമാധവ സംഗീതം നീ പാടൂ കിളിമകളേ
രാധാമാധവ സംഗീതം


 
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts