മദം കൊണ്ട ഹംസം
രാധാമാധവം
Madam Konda Hamsan (Radhamadhavam)
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1994
സംഗീതംവി രമേശ്‌
ഗാനരചനശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
ഗായകര്‍കെ എസ് ചിത്ര
രാഗംലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:33:47.

മദം കൊണ്ട കംസൻ ജയം കണ്ട നാട്ടിൽ
വിനാശം വിതയ്ക്കെ പിറന്നോരു ബാലൻ
മനം സ്നേഹവാനം ഉടൽ മേഘവർണ്ണം
ദിനം തോറും പൂക്കാൻ ഇവൻ വാസുദേവൻ
ഹരേ ഗോപ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ മൂരാരേ
ഹരേ ഗോപ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ മൂരാരേ

നിഴൽ പോലെ പിൻപേ നടന്നോരു പാർത്ഥൻ
രണത്തേരിൽ ലക്ഷ്യം മറഞ്ഞോരു നേരം
മഹത് കർമ്മയോഗം ജപിച്ചോരു നാഥൻ
ദിനം തോറും പൂക്കാൻ ഇവൻ വാസുദേവൻ
ഹരേ ഗോപ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ മൂരാരേ
ഹരേ ഗോപ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ മൂരാരേ

ഇവൻ രാധകൻ ചിത്തരാ പ്രവാഹം
ഇവൻ ഭക്തർ തൻ നെഞ്ചിൽ സത്യപ്രകാശം
ഇവൻ ദ്വൈതമല്ലാത്ത ബ്രഹ്മ സ്വരൂപം
ദിനം തോറും പൂക്കാൻ ഇവൻ വാസുദേവൻ
ഹരേ ഗോപ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ മൂരാരേ
ഹരേ ഗോപ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ മൂരാരേ

ഇവൻ യാദവൻ കാമനെൻ ശ്രീനിവാസൻ
ഇവൻ നായകൻ ഗായകൻ രാഗദേവൻ
ഇവൻ രുക്മിണി ചിത്ത ചോരൻ ദയാർദ്രൻ
ദിനം തോറും പൂക്കാൻ ഇവൻ വാസുദേവൻ
ഹരേ ഗോപ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ മൂരാരേ
ഹരേ ഗോപ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ മൂരാരേ
 
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts